【K】白根火山線 運動公園入口 時刻表 | 【K】白根火山線時刻表 | 時刻表 | 路線バス | 長電バス株式会社
  


   

運動公園入口 時刻表

横手山第1/奥志賀/横手山スキー場/SMP/山の駅/ほたる温泉方面行き

湯田中駅 → スノーモンキーパーク → 志賀高原山の駅 → 熊の湯・ほたる温泉 → 横手山スキー場
時刻平日休日
5
6
7

21横手山第1

51奥志賀

21横手山第1

51奥志賀

8

31奥志賀

31奥志賀

9

26奥志賀

26奥志賀

10
11

26横手山第1

26横手山第1

12

51奥志賀

51奥志賀

13

26横手山第1

26横手山第1

14
15

31奥志賀

31奥志賀

16

31奥志賀

31奥志賀

17

31奥志賀

31奥志賀

18

31山の駅

19
20
21
22
23

平日

時刻平日
5
6
7

21横手山第1

51奥志賀

8

31奥志賀

9

26奥志賀

10
11

26横手山第1

12

51奥志賀

13

26横手山第1

14
15

31奥志賀

16

31奥志賀

17

31奥志賀

18

31山の駅

19
20
21
22
23

休日

時刻休日
5
6
7

21横手山第1

51奥志賀

8

31奥志賀

9

26奥志賀

10
11

26横手山第1

12

51奥志賀

13

26横手山第1

14
15

31奥志賀

16

31奥志賀

17

31奥志賀

18
19
20
21
22
23

土曜日は休日ダイヤで運行します。
冬休み期間(12月27日~1月8日、3月16日~4月1日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
黄色のエリア・時間帯は、スキーシャトルバスです。(2024年5月6日まで無料)

中野駅/湯田中/山の駅/サンバレ-/サンバレー方面行き

横手山スキー場 → 熊の湯・ほたる温泉 → 志賀高原山の駅 → スノーモンキーパーク → 湯田中駅
時刻平日休日
5
6

49湯田中

7

48湯田中

8
9

13湯田中

13湯田中

10
11

28湯田中

28湯田中

12

33湯田中

40湯田中

33湯田中

40湯田中

13
14

03湯田中

03湯田中

15

03湯田中

03湯田中

16

53湯田中

53湯田中

17

53湯田中

53湯田中

18

53湯田中

53湯田中

19
20
21
22
23

平日

時刻平日
5
6

49湯田中

7

48湯田中

8
9

13湯田中

10
11

28湯田中

12

33湯田中

40湯田中

13
14

03湯田中

15

03湯田中

16

53湯田中

17

53湯田中

18

53湯田中

19
20
21
22
23

休日

時刻休日
5
6
7
8
9

13湯田中

10
11

28湯田中

12

33湯田中

40湯田中

13
14

03湯田中

15

03湯田中

16

53湯田中

17

53湯田中

18

53湯田中

19
20
21
22
23

土曜日は休日ダイヤで運行します。
冬休み期間(12月27日~1月8日、3月16日~4月1日)は土曜・休日ダイヤで運行します。
黄色のエリア・時間帯は、スキーシャトルバスです。(2024年5月6日まで無料)